Asian Bar RAMAI 函館五稜郭店へ行った人

 • taka0927

  Asian Bar RAMAI 函館五稜郭店ポーク 980円辛さ プダス 50円スープ大盛り 無料ライスSS 無料

  taka0927

  2012.1.15 Sun 15:45

 • taka0927

  Asian Bar RAMAI 函館五稜郭店ビーフ 980円辛さ プダス 50円

  taka0927

  2011.9.29 Thu 12:48

 • taka0927

  Asian Bar RAMAI 函館五稜郭店ヤサイ 880円本日のキノコ 200円辛さプダス 50円スープ大盛り 無料ライスS 無料

  taka0927

  2011.6.10 Fri 18:37

Asian Bar RAMAI 函館五稜郭店へ行った人をもっと見る